Dec 16, 2012

MINI Kitesurf Tour Europe 2012 – Action Clip

Some of the action from the MINI Kitesurf Tour Europe 2012 .